Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

Zoeken in de voorwerpencollectie

beacon
1 zoekresultaat
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
JMD-P-2414 Schotel,
Periode:
19e eeuw
Deelcollectie:
Japans porselein
Object:
Schotel
Beschrijving:
Diepe schotel op voetring. Versierd in onderglazuur blauw, ijzerrood, groen, zwart en goud. In het centrum een Nederlandse driemaster op de golven, op het dek een Hollander. Rondom een band met draken, wolken, twee draken en twee parels. De wand met een patroon van ruitvormige vakjes met daarin een bloemetje. Daarop uitgespaard zijn onder en boven een bloemvaas met grote bladeren, links en rechts een vak met een driemaster, en daartussen vier groepen van twee Hollanders, met een waaier of bloem(?) in de hand. Op de achterzijde van de wand pioentakken, onderbroken door twee vakken elk met twee Hollanders en twee met een driemaster. Onder op de bodem het karakter shou (lang leven) in goud, omlijnd in ijzerrood.
Schotels, kommen en borden met een versiering van Hollanders en/of Hollandse schepen komen in vele varianten en kwaliteiten voor, en worden ook nu nog in Arita gemaakt. Ze zullen in eerste instantie gemaakt zijn voor de Japanse markt als souvenirs en ter bevrediging van de levendige interesse voor het exotische Westen, evenals de Nagasaki en Yokohama prenten die de Nederlanders, hun schepen en factorij weergaven. De groep is uiterst moeilijk te dateren bij gebrek aan gedocumenteerde stukken en gewoonlijk worden de relatief zorgvuldig geschilderde exemplaren vanaf het begin van de 19e eeuw gedateerd en de wat slordiger en 'harder' geschilderde stukken later. Het is de vraag of het type al in de 18e eeuw gemaakt werd, zoals in Japan wel wordt aangenomen (Tokyo). Gezien de kwaliteit en de zorgvuldigheid van de versiering, alsmede de wijze waarop het shou karakter is weergegeven, lijkt hier van een stuk uit de Meiji tijd sprake te zijn.
Tekst engels:
Deep dish on footring. Decorated in underglaze blue, iron-red, green, black and gold. In the centre a three-masted Dutch ship on the waves, a Dutchman on deck. Surrounded by a band with dragons, clouds, two dragons and two pearls. The sides with a pattern of chequered panels with a small flower. Reserved above and below a vase with large leaves, a panel with a three-masted ship on either side, between these four groups of two Dutchmen holding a fan or a flower(?). On the reverse of the sides peony sprays separated by two panels each with two Dutchmen and two with a three-masted ship. On the base a shou (long life) character in gold with an outline in iron-red.
Dishes, bowls and plates with a decoration of Dutchmen and/or Dutch ships occur in many varieties and grades. They are still being made in Arita. They were mainly produced for the Japanese market as souvenirs or to satisfy the lively interest in the exotic West. Woodblock prints from Nagasaki and Yokohama also depicted the Dutch and their ships and factory for much the same reasons. This group is extremely difficult to date due to the lack of documented pieces. In general, the relatively carefully painted pieces are dated from the beginning of the 19th century onwards and the rougher, 'harder' pieces later. It has yet to be established if this type was already being made in the 18th century, as is assumed in Japan (Tokyo). The quality and precise decoration as well as the way in which the shou character is reproduced suggest that this piece was manufactured in the Meiji period.
Signatuur:
Merkteken op de onderzijde.
Datering:
1850-1899
Techniek:
keramiek
Diameter:
365
Hoogte:
104
Standring:
178
Materiaal:
Porselein