Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

Zoeken in de voorwerpencollectie

Filter: keramiekx
beacon
1 zoekresultaat
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
JMD-P-2187 Fles,
Periode:
17e eeuw
Deelcollectie:
Japans porselein
Object:
Fles
Beschrijving:
Bolvormige fles op voetring, de buik geleidelijk overgaand in de toelopende hals met dubbele mondkraag. Versierd in onderglazuur blauw met pioentakken en vogels. Daarin is een drievoudig gelobd medaillon uitgespaard met het opschrift 'Ds:VANDr:Hòf.'. Op de hals langgerekte puntige bladeren, de uiteinden overgaand in een vertikale lijn.
Dit type fles wordt een 'apothekersfles' genoemd, naar de exemplaren zonder opschrift die voor de ‘apothekers winkel’ in Batavia besteld werden in Japan. Ook partikuliere opdrachtgevers lieten ze echter maken, maar dan om als fles voor wijn of sterke drank te dienen. Met zes, negen of twaalf stuks tegelijk werden ze in een fraaie houten kist, een 'keldertje' bewaard. Soms werden deze privé flessen versierd met de initialen van de eigenaar of een aanduiding van de inhoud. Deze fles is echter uniek. Het schijnt het enige exemplaar te zijn waarop de naam van de eigenaar voluit geschreven is. Helaas kon niet getraceerd worden wie die eigenaar was. Ds. is een afkorting voor ‘dominus’, dus waarschijnlijk was deze Van der Hof een gereformeerd predikant die in Batavia, de Kaap, Ceylon, elders in Indië of zelfs in Nederland diende. De fles (mogelijk ooit een set) werd via relaties door of voor hem in Japan besteld. Informatie C.J. A. Jorg 10-2019; Jan Veenendaal (die van de koloniale meubels) heeft uitgevonden dat de Japanse Van der Hof fles niet aan een dominee toebehoorde, zoals ik altijd dacht vanwege dat Ds voor zijn naam. Maar dat Ds een voornaam aanduidt: Dionys van der Hof, die schepen in Batavia was, in de duurste wijk woonde en in 1706 aldaar overleed.
Opschrift:
Ds: VANDr : Hof.
Tekst engels:
Globular bottle on footring, the body gradually tapering to the neck with a double mouthrim. Decorated in underglaze blue with peony sprays and birds with a reserved triple lobed medallion with the inscription 'Ds:VANDr:Hòf.'. On the neck elongated, pointed leaves, the tips becoming vertical lines.
This type of bottle is called an ‘apothecary bottle' after the versions that were ordered without an inscription in Japan for the ‘surgeon's shop’ in Batavia. They were also ordered by private traders who used them for wine or spirits. Sets of six, nine or twelve were stored in a decorative wooden box, called a 'keldertje' in Dutch. Occasionally, these privately ordered bottles were inscribed with the owner's initials or marked according to their contents. This bottle is unique; it is the only known example with the owner's name written in full. Unfortunately, the owner could not be identified. The letters 'Ds.' are an abbreviation for dominus (Reverend), which might indicate that this Mr. Van der Hof was a Dutch Reformed minister serving in Batavia, the Cape of Good Hope, Ceylon, India, or even The Netherlands. The bottle (possibly one of a set) was probably ordered in Japan, either by him or on his behalf. Information C.J. A. Jorg 10-2019; Jan Veenendaal (dealer of colonial furniture) has figured out that the Japanese Van der Hof bottle did not belong to a pastor, as I always thought because of that Ds in front of his name. But that Ds denotes a first name: Dionys van der Hof, who was an alderman in Batavia, lived in the most expensive district and died there in 1706.
Datering:
1670-1700
Techniek:
keramiek
Diameter:
170
Hoogte:
254
Standring:
105
Materiaal:
Porselein