Bruiklenen

Eén van de doelstellingen van de Jan Menze van Diepen Stichting is de collectie aan zo veel mogelijk belangstellenden te tonen.

 

Daarom werkt de stichting graag mee aan het in bruikleen geven van onze objecten, met name aan musea en culturele instellingen.

 

De stichting leent jaarlijks vele collectiestukken uit aan musea en instellingen in binnen- en buitenland.

 

Bruikleenvoorwaarden

Om het bruikleenverkeer in goede banen te leiden geldt de volgende gang van zaken.

Uw aanvraag bevat de volgende informatie:

Kunstwerken op papier worden ingelijst uitgeleend.

Kosten van transport en verzekering komen voor rekening van de bruikleennemer.