Jan Menze van Diepen.Janmenze van Diepen

Jan Menze van Diepen werd in 1905 in de stad Groningen geboren, stammend uit een familie van scheepsbouwers.

Van jongs af aan had hij een voorliefde voor kunst en geschiedenis. Het verzamelen zat hem in het bloed. In een periode van meer dan 50 jaar bracht hij een omvangrijke en gevarieerde collectie bijeen.

Van zijn ouders erfde hij zijn liefde voor Aziatische keramiek. Voortbouwend op hun verzameling wist hij een schitterende collectie samen te stellen, uniek voor een particulier.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog startte hij met een ander belangrijk onderdeel van de collectie: prenten en keramiek rond het Huis Oranje-Nassau.

Van Diepen verzamelde niet alleen voor zichzelf. Zoveel mogelijk probeerde hij anderen te laten meegenieten, door zijn kunstwerken kortere of langere tijd in bruikleen te geven.

Jan Menze van Diepen overleed in Haren, op 26 februari 1994.