Collectiebeheer

Toegankelijkheid van de collectie

stelling3De collectie is digitaal geregistreerd en kan geraadpleegd worden onder de knop “Zoeken in de collectie”.

Het dagelijks beheer vindt plaats door de conservator en de behoudsmedewerker/registrator.

De stichting streeft ernaar om het aantal bruiklenen aan musea en culturele instellingen te vergroten, om zo de bedoeling van de verzamelaar Van Diepen recht te doen.

Tevens zijn er complete reizende tentoonstellingen beschikbaar, met elk een eigen thema.

Deze exposities kan men van de Jan Menze van Diepen Stichting in bruikleen krijgen, met de bijbehorende tekstbijschriften.