De stichting werd in 1978 door opgericht door Jan Menze van Diepen (1905-1994), om in de toekomst zijn collectie te beheren.

 

De doelstelling spreekt voor zich:

“Het doel van de stichting is de verkrijging, het beheer en de tentoonstelling voor publiek van voorwerpen van beeldende kunst, ceramiek, glas, prenten, kaarten, foto’s, bijoux, meubelen, curiosa en andere kunstvoorwerpen met een historische waarde, alsmede het in bruikleen geven van de voorwerpen aan instellingen, die een gelijksoortig doel nastreven als deze stichting”.

 

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Dhr. Mr. J. Kuipers, voorzitter, secretaris

Dhr. Mr. D.B.H. van der Laan, penningmeester

Mevr. I. Huizinga-Blok MA, algemeen bestuurslid

Mevr. Drs. H. van Harten-Boers, algemeen bestuurslid

Dhr. Drs. G. Blijham, algemeen bestuurslid

 

Medewerkers:

Mevr. Drs. C. Kremer, conservator/beheerder

Dhr. H.L.F. Siemensma, registrator/behoudsmedewerker/webmaster.

 

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Culturele ANBI logo

Bekijk de afbeelding op ware grootte

klik hier voor informatie