Collectie Topografie Groningen

Topografische kaarten en prenten van de provincie Groningen.

De deelcollectie “Topografische kaarten en prenten” omvat ruim 600 bijzondere historische topografische kaarten en prenten van de provincie Groningen en Noord-Nederland.

 

Jan Menze van Diepen werd geboeid door de historie van zijn eigen omgeving. Dit bracht hem op het pad van de topografische afbeeldingen.

In eerste instantie rekende hij deze tot de “Beeldende kunst”.  Zo verwierf hij een groot aantal stadsgezichten van Groningen, geschilderd, getekend of in een grafische techniek.

 

Enkele voorbeelden;

 

 

Een  bij Van Diepen geliefd thema is de Martinitoren. Deze figureert een twaalftal keren in de collectie. Ook van dorpsgezichten en historische gebouwen op het platteland kocht Van Diepen kunstwerken aan. Het Romaanse kerkje van Fransum, ten noorden van Aduard, komt bijvoorbeeld een tiental keren voor in de collectie. Dit sfeervolle gebouw op een eenzame wierde was voor Van Diepen verbonden met zijn voorouders van moederszijde, die hun wortels in Fransum hadden.

 

Voor Van Diepen werd  “topografie” echter al snel een categorie op zich. Historische kaarten van stad en provincie Groningen kregen zijn bijzondere interesse, evenals oude prenten van gebouwen en stadsgezichten.

Omdat hij hierbij koos voor gedrukte kunstwerken, uitgebracht in een oplage, was er veel geschikt materiaal verkrijgbaar. Voor een verzamelaar een plezierig uitgangspunt.

 

Ook kunt u hier het deel van de collectie in onze database doorzoeken met de gedetailleerde gegevens van de topografische kaarten en prenten.