Verzamelaar Jan Menze van Diepen, “Allemaal voor het algemeen belang”

Boek Jan Menze van Diepen, “Allemaal voor het algemeen belang”

Vijfde publicatie in de reeks Selecties uit de collectie van de Jan Menze van Diepen Stichting.
Deze publicatie volgt op vier catalogi waarin de verschillende deelcollecties werden belicht. In dit vijfde boek wordt de verzamelaar zelf nader belicht.

Selectie uit de collectie Oranje-Nassau

boek Oranje-Nassau

Deze publicatie is deel vier in de reeks collectiecatalogi en is gewijd aan de prenten, keramiek en orangana rond het Huis Oranje-Nassau.  Conservator Henny van Harten maakte de selectie, onder de noemer Vorstelijke Varia.

Jan Menze van Diepen (1905-1994) verzamelde ruim 5.000 kunstwerken en objecten op Oranjegebied. Ze geven een boeiend en gevarieerd beeld van vijf eeuwen geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau.


 

Selectie uit de collectie Topografische kaarten en prenten

boek topografie

Deze publicatie, geschreven door conservator drs. Henny van Harten,  is de derde in de reeks collectiecatalogi en is gewijd aan de topografische kaarten en prenten.


Selectie uit de collectie Oosterse keramiek

boek keramiek

Deze publicatie, de tweede in de reeks Selecties uit de J.M. van Diepen Collectie, is gewijd aan export porselein uit China en Japan. Dr. C.J. A. Jorg maakte de selectie.

Van Diepen’s rijke verzameling van ca. 2500 stukken bevat vele interessante en zeldzame exemplaren, waarvan er in deze catalogus 145 worden afgebeeld en beschreven.


Selectie uit de collectie Beeldende Kunst

boek beeldende kunst

Deze publicatie is de eerste in de reeks collectiecatalogi.  Conservator Henny van Harten belicht werken van in totaal 30 kunstenaars. Deze selectie geeft een beeld van Van Diepen’s veelzijdige belangstelling voor de beeldende kunst van zijn tijd.