• Logo KVVAK
Koninklijke Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst
De Koninklijke Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst (KVVAK) is in 1918 opgericht met het doel grotere bekendheid te geven aan Aziatische kunst, de belangstelling ervoor te stimuleren en de wetenschapsbeoefening op dit gebied te bevorderen. De KVVAK-collectie geniet international bekendheid en wordt in het Rijksmuseum Amsterdam getoond.
De Jan Menze van Diepen Stichting ondersteunt de KVVAK in de kosten van de leerstoel Aziatische Kunst aan de Universiteit Leiden met een jaarlijkse financiële bijdrage.
 
Logo KVVAK

Leerstoel

De KVVAK heeft aan de Universiteit te Leiden de leerstoel ‘Materiële geschiedenis van de wisselwerking tussen Azië en Europa’ ingesteld. Deze werd tot november 2009 bekleed door prof. dr. C.J.A. Jörg. Van 2013 tot 2018 heeft de KVVAK, dankzij steun van leden en van de Jan Menze van Diepen Stichting, opnieuw een leerstoel aan de Universiteit Leiden kunnen mede-financieren. Prof.dr. Anne Gerritsen bekleedde in die periode de ‘Kikkoman Chair for the study of Asia-Europe intercultural dynamics’. Met ingang van het academische jaar 2018-20219 is Gerritsen voor vier jaar herbenoemd op de leerstoel ‘Chair of Asian Art’.  

Aziatische Kunst en activiteiten

De vereniging publiceert het tijdschrift Aziatische Kunst. Dit tijdschrift heeft een onafhankelijke, zelfstandige redactie en verschijnt drie keer per jaar. De artikelen zijn van de hand van de conservatoren van het Rijksmuseum en gerenommeerde wetenschappers op het gebied van Aziatische kunst in binnen- en buitenland.

Voorblad Magazine KVVAK, november 2018

De vereniging is zeer actief in het organiseren van excursies, lezingen en cursussen voor haar ruim 650 leden. Ook heeft de KVVAK in 2016 een tiendaagse reis naar Zuid-China georganiseerd.

De leden worden op de hoogte gehouden van relevante beurzen en veilingen, recent verschenen publicaties en tentoonstellingen in binnen- en buitenland. De vereniging kent een aantal commissies waarin specifieke onderwerpen aan bod komen: keramiek, reizen, excursies, Zuidoost-Azië en interactie Oost-West.

De bibliotheek van de KVVAK is ter inzage in het Rijksmuseum.