Bij de Fraeylemaborg is een grote kunstcollectie aanwezig, verzameld door Jan Menze van Diepen (1905-1994). Hij wordt geboren in Waterhuizen aan het Winschoterdiep, in een familie die druk is met scheepsbouw.Hij begint al op jonge leeftijd kunst te kopen, het verzamelen zit hem in het bloed. In ruim vijftig jaar brengt hij ruim 9.000 kunstobjecten bij elkaar en in 1978 richt hij een stichting op om dit geheel te beheren.

 

Hij heeft een brede belangstelling. Hij is dol op Aziatisch porselein, houdt van historische topografische kaarten, maar koopt ook graag beeldende kunst van vooral Groninger kunstenaars. Ons vorstenhuis, het Huis Oranje-Nassau, heeft zijn bijzondere interesse en hij verzamelt ruim 2.500 historieprenten op dat gebied.s-062

Dit portret is geschilderd door J. H. Eversen (1906-1995), een kunstenaar die in Engeland een grote reputatie heeft op het gebied van stillevens. Deze zeer fijn uitgewerkte stillevens zijn geïnspireerd door het werk van de grote Hollandse 17e-eeuwse meesters als Willem Heda en Pieter Claesz. Vanaf 1955 woont en werkt Eversen in Ede.

 

De prachtige lichtval en de subtiele weergave van de gelaatstrekken zetten Van Diepen goed neer. Het portret dateert uit 1975 en Eversen schildert het ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de verzamelaar.