Instellingsnaam:                   Jan Menze van Diepen Stichting

Inventarisnummer:              JMD-OR-0001

Objectnaam:                         Doek

Titel en korte beschrijving: Doek ter gelegenheid van de inhuldiging van Wilhelmina in 1898
Verwervingstrefwoord:       Aankoop

Verworven van:                    Onbekend

Verwervingsdatum:             Onbekend

Standplaats:                          Depot Fraeylemaborg

 

De achttienjarige Wilhelmina van Oranje-Nassau wordt in 1898 ingehuldigd als koningin van Nederland. Haar vader Willem III overlijdt in 1890 en tijdens zijn regering is de populariteit van het vorstenhuis gedaald tot een dieptepunt. Een aantal jaren is zijn tweede vrouw Emma regentes. Moeder en dochter reizen samen het hele land door om kennis te maken met het volk.

 

or-0001

 

Dat is een uitstekend plan en men krijgt weer vertrouwen in Oranje-Nassau. Dus breekt een enorme feestvreugde uit in 1898. Men organiseert volksfeesten, straten en steden worden versierd, kranten geven feestbijlages uit en schoolkinderen krijgen een Oranje-kadootje. Het bedrijfsleven zorgt voor een grote hoeveelheid feestproducten, zoals kalenders, spelletjes, bekers, borden en doeken. Alles met een afbeelding van de jonge koningin!

 

Socialist Domela Nieuwenhuis protesteert tegen die Oranjegekte: “Oranje schoeisel, onderbroeken, hemden, zakdoeken met het portret van Hare Majesteit (waar dus het vuil op terecht komt!) kousebanden en Oranjemiddelen ter voorkoming van grote huisgezinnen, voorwaar ‘t is om te spuwen!” Maar hij is een uitzondering in de feestvreugde. Deze oranje jubileumdoek toont Wilhelmina in het midden, daaronder haar vader Willem III en haar moeder Emma.