Tentoonstelling Het echtpaar Mesdag-van Houten

24 oktober 2015 t/m 7 februari 2016 Fraeylemaborg Slochteren

De honderdste sterfdag van Hendrik Willem Mesdag

(1831-1915) was voor de Fraeylemaborg aanleiding om een bijzondere tentoonstelling te organiseren.  Onder andere de Jan Menze van Diepen Stichting leverde hiervoor een flink aantal prachtige werken aan.mesdag_407_679_90

Vanaf 25 oktober werd een fraaie collectie schilderijen getoond van Hendrik Willem en van zijn echtgenote Sientje Mesdag-van Houten (1834-1909).  Dit kunstenaarsechtpaar is geboren en getogen in Groningen en speelde later vanuit Den Haag een toonaangevende rol in de kunst rond 1900.

H.W. Mesdag was eerst in Groningen werkzaam bij de bank van zijn vader en koos pas op latere leeftijd voor het kunstenaarsbestaan. Hij kon dat mede doen dankzij de ruime erfenis die zijn vrouw Sientje van Houten in 1866 kreeg na het overlijden van haar vader. Sientje van Houten groeide op aan het Damsterdiep in Groningen als dochter van een houthandelaar.

Haar neef Gerrit van Houten (1866-1934) was ook een begaafd kunstenaar. De Gerrit van Houten Stichting is eigenaar van de Fraeylemaborg en hierdoor is er altijd al veel fraai werk van de familie Mesdag-van Houten in de borg te bewonderen.

sneeuwlandschap_407_306_90

Iedereen kent de naam Mesdag van het beroemde Panorama Mesdag in Den Haag.  H.W. Mesdag had de zee als specialisme gekozen voor zijn schilderijen en was daarin zeer succesvol. Zijn vrouw Sientje blonk vooral uit met landschappen en stillevens. Maar beiden kozen ze ook verrassende andere thema’s, zoals portretten, dieren en gebouwen.

Veel van de werken in de tentoonstelling komen uit privébezit, deels van familieleden van de kunstenaar en zijn vrouw.  

Een aantal van de getoonde werken komt uit de Van Diepen collectie.

De tentoonstelling is georganiseerd in samenwerking met het Panorama Mesdag in Den Haag en het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen.