Op 30 april 2013 werd prins Willem-Alexander ingehuldigd als Koning van Nederland.

Inhuldiging Wilhelmina

Deze bijzondere gebeurtenis ging gepaard met ceremonieel en tradities en vond plaats in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.

 

In de Van Diepencollectie bevinden zich vele prenten en objecten rond de voorgaande troonswisselingen in de 19de en 20ste eeuw.

 

De Nederlandse grondwet bepaalt dat de Koning na de aanvaarding van de regering wordt beëdigd en ingehuldigd in een openbare en verenigde vergadering der Staten -Generaal.

In deze vergadering legt de Koning de eed op de grondwet af.

Daarna wordt hij ingehuldigd door de Staten-Generaal.

 

Bij de voorbeelden uit het verleden werd vaak de feestelijke intocht in Amsterdam verbeeld en natuurlijk de inhuldiging in de Nieuwe Kerk.

Een bijzondere situatie was er bij stadhouder Willem III die samen met zijn vrouw Mary Stuart in 1689 in Londen werd gekroond in de Westminster Abbey tot Koning en Koningin van Engeland.

 

Klik op de foto’s voor meer informatie.

 

 op-0299  op-1627  op-1695
 op-1854  op-1855  op-2008
 op-2058  op-2227  op-2341
 op-2351  op-2407  or-1465

 

De Jan Menze van Diepen Stichting heeft een grote collectie objecten die gereed staan als bruikleen voor tijdelijke tentoonstellingen.

Mocht u hier gebruik van willen maken lees dan hier onze voorwaarden of neem direct contact met ons op.