Op 30 april 2013 zal prins Willem-Alexander worden ingehuldigd als Koning van Nederland.

Deze bijzondere gebeurtenis zal gepaard gaan metwilhelmina

ceremonieel en tradities en plaatsvinden in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.


De Nederlandse grondwet bepaalt dat de Koning na de aanvaarding van de regering wordt beëdigd en ingehuldigd in een openbare en verenigde vergadering der Staten -Generaal. 

In deze vergadering legt de Koning de eed op de grondwet af.
Daarna wordt hij ingehuldigd door de Staten-Generaal.
 

In de Van Diepencollectie bevinden zich vele prenten en objecten rond de troonswisselingen in de 19de en 20ste eeuw.

Hierbij werd vaak de feestelijke intocht in Amsterdam verbeeld en natuurlijk de inhuldiging in de Nieuwe Kerk.

U ziet hier een selectie van zestien sprekende voorbeelden.