• Ets, Reinder Homan

Collectie etsen en tekeningen van Riekele Prins en Reinder Homan.

Onlangs kreeg de Jan Menze van Diepen Stichting een mooie schenking met werk van twee bekende noordelijke etsers. Van een particulier uit Groningen kwamen maar liefst 42 werken binnen van Riekele Prins (1905-1954) en 23 van Reinder Homan (1950).

Een prachtige aanvulling op Van Diepens eigen collectie op dit gebied. Hij verzamelde namelijk..

al 63 etsen en tekeningen van Riekele Prins, die hij persoonlijk kende en ook opdrachten gaf. Dat gold ook voor Reinder Homan, van wie Van Diepen het werk bewonderde en reeds 68 werken aankocht. De schenking omvat vooral landschappen en dorpsgezichten in Groningen, Friesland en Drenthe. De etsen geven boeiend sfeerbeeld van de rust en ruimte van de noordelijke provincies. Ook maken een aantal fraaie tekeningen deel uit van de schenking. Zo’n tekening is vaak een voorstudie voor een ets en soms zijn allebei in de collectie aanwezig.

 

Net als bij zijn andere verzamelgebieden maakte Van Diepen graag gebruik van een aantal deskundige adviseurs, die hem tips en aanbevelingen gaven wanneer ze iets interessants tegenkwamen. Een van die adviseurs was de heer H. van Teerns, die al vanaf jonge leeftijd een enthousiast amateur-kunstverzamelaar was. De huidige schenking komt van een zoon van deze adviseur, de heer D. van Teerns.

 

 

 

Van Diepen was een groot liefhebber van grafische kunst. Zijn bewondering voor etsers in hart en nieren als Riekele Prins, Dirk Harting, Willem de Zwart en Reinder Homan hield verband met het feit dat deze kunstenaars met sobere middelen een bijzondere uitdrukkingskracht bereikten. Het is een bescheiden kunstvorm zonder dikdoenerij, die past bij Van Diepens eigen opstelling als mens. En wellicht sprak Van Diepen ook het nuchtere ambachtelijke van de etstechniek aan, die met zich meebrengt dat er -zoals Homan dat uitdrukte- “geknokt moet worden met het materiaal”.