Bijzondere expositie in het Agora Theater Lelystad.

1 december t/m 9 januari 2012

 

opstelling Agora Lelystad

opstelling Agora Lelystad

Oranje Comité Lelystad speelt met een evenzeer bijzondere als unieke expositie ‘Prenten en Keramiek rond het Huis Oranje Nassau’ op passende wijze in op het komende Koninkrijksconcert 2011 dat op donderdagavond 15 december in het Agora Theater wordt gehouden.

Ter gelegenheid van Koninkrijksdag treden verschillende artiesten op uit het Caribische deel van het Koninkrijk en Nederland en zij geven zo op muzikale wijze invulling aan de viering van de Koninkrijksbanden. Dat die banden hecht zijn, ondervond onze vorstin recentelijk toen zij samen met Kroonprins Willem Alexander en Prinses Maxima de eilanden bezocht.
“Wij zijn blij dat wij de Jan Menze van Diepenstichting uit het Groningse Slochteren bereid hebben gevonden om een gedeelte van haar museale stukken rond het Huis Oranje Nassau gedurende de gehele maand december in bruikleen af te staan” aldus Ruud Bootsma, een trotse voorzitter van het Lelystadse OranjeComité.

 

“Wij werden onlangs over deze stichting geïnformeerd en hebben delen van de collectie bekeken, waarna we het besluit genomen hebben om onze koningin, die bij het concert aanwezig zal zijn, de gelegenheid te geven zelf deze expositie te bezoeken. De keramiekstukken zullen in een drietal vitrines worden opgesteld. Daarnaast zullen er 10 bijbehorende prenten worden gepresenteerd. “Van Diepen verzamelde niet alleen voor zichzelf. Zoveel mogelijk probeerde hij anderen te laten meegenieten door zijn verzamelde kunst een kortere of langere periode in bruikleen te geven”, vervolgt Bootsma.

 

Agora Lelystad

Agora Lelystad

De Jan Menze van Diepenstichting is in 1978 door de heer Van Diepen opgericht om in de toekomst zijn collectie te blijven beheren. Jan Menze van Diepen (1905-1994) is in stad Groningen geboren, stammend uit een familie van scheepsbouwers. Hij was zelf eigenaar van de scheepswerf Van Diepen in Waterhuizen. Van jongs af aan had hij voorliefde voor kunst en geschiedenis.

 

In een periode van meer dan 50 jaar bracht hij een omvangrijke en gevarieerde collectie bijeen. Voortbouwend op een bestaande familieverzameling Aziatische keramiek, wist hij een schitterende collectie samen te stellen, uniek voor een particuliere verzamelaar.

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog startte hij met een ander belangrijk onderdeel van de collectie: prenten en keramiek rond het Huis Oranje Nassau. De tentoonstelling in de vitrines bestaat uit keramiek van Koningin Wilhelmina, Koningin Juliana, Koningin Beatrix en onze Kroonprins Willem Alexander. De expositie is gedurende de gehele maand december gesitueerd op de tweede verdieping van het Agora Theater. “Wij zijn blij en erkentelijk dat de Jan Menze van Diepen Stichting deze museale stukken aan ons heeft willen uitlenen”, besluit OCL-voorzitter Bootsma.