In 2018 is het veertig jaar geleden dat verzamelaar Jan Menze van Diepen een stichting oprichtte voor het beheer van zijn uitgebreide kunstverzameling.

uitnodigingskaart Symposium 40 jaar Jan Menze van Diepen stichting

Jan Menze van Diepen (1905-1994) werd geboren in Waterhuizen in een familie van Groninger scheepsbouwers. Hij was een bevlogen verzamelaar met een brede belangstelling die een uitgebreide collectie bijeenbracht. De ruim 9.000 inventarisnummers omvatten Oosters porselein, een Oranje-Nassauverzameling, topografische kaarten en beeldende kunst.

Na zijn overlijden in 1994 werd de unieke collectie overgedragen aan de Jan Menze van Diepen Stichting en deze is nu gevestigd op het landgoed Fraeylemaborg in Slochteren.

uitnodigingskaart Symposium 40 jaar Jan Menze van Diepen stichting

De collectie is online te raadplegen op www.vandiepencollectie.nl  en wordt zoveel mogelijk in bruikleen gegeven aan musea en culturele instellingen.

Om het jubileum kracht bij te zetten werd op 1 november een middagsymposium gehouden, waarbij vier sprekers elk een ander aspect belichtten van verzamelaar Van Diepen. De bijeenkomst was aanvankelijk in de borg gepland, maar vanwege de grote belangstelling werd alsnog gekozen voor de Grote Zaal in restaurant  De Boerderij Fraeylemaborg.  Na een welkomstwoord door voorzitter Jan Kuipers volgden ruim 120 aanwezigen de bijdragen van Henny van Harten, Renny van Heuven, Christiaan Jörg en Han Steenbruggen. Er was veel fraai beeldmateriaal dat op een groot scherm werd gepresenteerd.

Ter afsluiting volgde de presentatie van het boek over Jan Menze van Diepen, geschreven door Henny van Harten. Zij overhandigde de publicatie aan twee achterneven van de verzamelaar, de heren Jan en Hans van Diepen.

Deze publicatie volgt op vier catalogi waarin de verschillende deelcollecties werden belicht.

Daarbij stond de verzameling in de hoofdrol, in dit vijfde boek is het de verzamelaar zelf.

In alle bescheidenheid heeft hij zijn leven lang met passie verzameld, voortbouwend op wat zijn ouders al bij elkaar brachten. Van Diepen bleef ongehuwd en zocht in zijn latere leven naar een goede bestemming voor zijn kunstverzameling. Dat ging gepaard met teleurstellingen, maar uiteindelijk kon hij genieten van de oplossing: een eigen plek op het landgoed Fraeylemaborg. Zijn vaak geuite opmerking “Het is allemaal voor het algemeen belang” leidde tot de titel van dit boek.

Aansluitend bekeken de gasten de tentoonstelling Honderd jaar De Ploeg in het Koetshuis, met daarin een flink aantal Ploegkunstwerken uit de Van Diepencollectie. In de borg werd de middag afgerond met een feestelijk hapje en drankje.

uitnodigingskaart Symposium 40 jaar Jan Menze van Diepen stichting