Marten Klompien, boerderij

De Groninger boerderij geschilderd

Fraeylemaborg Slochteren 15 juni tot en met 21 september 2003

Het jaar 2003 is het “Jaar van de boerderij”, met landelijk en provinciaal een groot aantal activiteiten. In de provincie Groningen

wordt het cultuurlandschap voor een belangrijk deel bepaald door monumentale boerderijen en hun erven. In de tentoonstelling in de Fraeylemaborg is gekozen voor een artistieke visie op dit thema.

 

Er wordt een keuze getoond van ruim 40 fraaie en opmerkelijke schilderijen, aquarellen en tekeningen waarop boerderijen in de provincie Groningen in beeld zijn gebracht. Soms staan ze prominent op de voorgrond, soms maken ze deel van het fraaie Groninger landschap.

 

De kunstenaars vonden hun “modellen” verspreid over de provincie, maar vooral ook op het weidse Hoogeland. Vanaf Hendrik Willem Mesdag, die in 1876 boerderij Groot Zeewijk in het uiterste noorden van de provincie schilderde, loopt de tentoonstelling via bekende Ploegkunstenaars (bijvoorbeeld Jan Wiegers, Jan Altink en Johan Dijkstra) door naar hedendaagse kunstenaars zoals Francine Schrikkema en Arie Zuidersma.

De kunstwerken komen voornamelijk uit museale en particuliere collecties en daarnaast van kunstenaars.