• kom, Peking Glass

Professor Shelly Xue bekijkt Chinees glas bij de Van Diepen collectie.

In verband met de voorbereidingen van de tentoonstelling “Porselein met karakter” (van 25 maart 2017 t/m 22 oktober 2017) in het Gemeentemuseum Den Haag, was conservator Suzanne Lambooy op bezoek in Slochteren.

Tijdens de geplande voorbereidingen en gesprekken over het Chinese porselein kwam terloops, onze Chinees glascollectie ter sprake, waarvan zij het bestaan niet wist. Tot haar verwondering was deze collectie van dermate omvang(ca. 250 objecten) dat ze vond dat dit bij meer mensen bekend moest worden.

Zij wist te vertellen dat een expert uit China op het gebied van Chinees glas op korte termijn in Nederland zou zijn en mogelijk deze collectie zou willen onderzoeken.

Dr. Xue Lu, Associate Professor aan het Shanghai Institute of Visual Art en als onderzoeker verbonden aan het Shanghai Museum of Glass, was korte tijd in Nederland en onderzoekt de geschiedenis van glasmakerij in China met westerse invloeden, met speciale aandacht voor de Qing-dynastie. Zij analyseert de ontwikkeling van de Imperial Glass-productie van de Kangxi (1662-1722) naar de Qianlong-periode (1736-96), door zo veel mogelijk specifieke objecten te onderzoeken. Deze objecten onthullen de invloed van westerse prototypes en verbindingen met geavanceerde Chinese ambachtelijke vormen en eigenschappen.

Op zondag 28 mei zijn onder begeleiding van Willemijn van Noord, van de Universiteit van Amsterdam en glasverzamelaar Benita Plesch, professor Xue en haar man Minggao naar Slochteren gekomen. Met haar tour door Europa probeert zij zo veel mogelijk verschillende collecties te bezoeken en was, ondanks haar drukke schema zeer geïnteresseerd in wat ze zou aantreffen in onze collectie.

Na een eerste verkenning van de snuff bottles en glas voorwerpen heeft ze een selectie gemaakt van een aantal objecten en deze nader bekeken. Ze heeft over heel veel voorwerpen belangrijke dingen verteld, waarbij Willemijn van Noord de nodige aantekeningen maakte.

Omdat ze zelf ook de technieken van het glasblazen beheerst kon ze veel vertellen over hoe deze voorwerpen vroeger gemaakt werden en dat er vaak slimme eenvoudige trucjes werden toegepast bij zeer gecompliceerd lijkende decoraties. Ook het respect voor vaak langdurige bewerkingen door de vakmensen van vroeger werd door haar aan de hand van diverse voorbeelden zichtbaar gemaakt.

Na een zeer intensieve, maar ook voor haar zeer geslaagde middag werd de terugreis naar Amsterdam aange-vangen en zal ze haar bevindingen over de collectie in de komende tijd opnemen in haar volgende boek.

Bekijk hier onze glascollectie.