Tentoonstelling over het Koninklijk Huis door de eeuwen heen.

In ons alledaagse leven komen wij regelmatig met ons vorstenhuis in aanraking: de beeltenis van koning Willem-Alexander gaat in de vorm van muntgeld dagelijks van hand tot hand. Gebeurtenissen met betrekking tot het koningshuis zoals verjaardagen, (aanstaande) huwelijken en troonopvolgingen staan in het brandpunt van de belangstelling en worden tot op de dag van vandaag gevierd en herdacht.

 

wilhelmina

 

De tentoonstelling ORANJE-TEKENEN VAN HERINNERING bestaat uit ongeveer vijftig voorwerpen en een dertigtal prenten. Ze laten zien hoe de afgelopen tweehonderd jaar het vorstenhuis onder de aandacht van het Nederlandse volk werd gebracht en hoe de Nederlandse onderdanen hulde aan Oranje brachten. Vooral de vele Oranjeverenigingen, bedrijven en instellingen in Nederland namen hiertoe het initiatief. Ze lieten speciale herdenkingsbekers, -borden en -penningen vervaardigen. Maar ook de landelijke en plaatselijke overheden lieten zich niet onbetuigd.

 

Benodigde ruimte

Omvang van tentoonstelling : 30 lijsten (circa 30 strekkende meter wandruimte). Eventueel 6 vitrines met oppervlak van circa 120 x 80 cm.

 

In overleg kan de omvang van de tentoonstelling worden aangepast aan de beschikbare ruimte.

 

Eisen klimaat en veiligheid

De bruiklenen mogen uitsluitend worden tentoongesteld in een ruimte die voldoet aan de eisen van klimaat en veiligheid. Ook dient de belichting verantwoord te zijn.

 

Transport

De kosten van transport zijn voor rekening van de bruikleennemer. De kunstwerken worden ingelijst en verpakt in luchtkussenfolie beschikbaar gesteld.

 

Verzekering

De bruikleennemer zorgt voor een all-risks verzekering voor transport en verblijf van de kunstwerken. Een lijst van verzekeringswaarden wordt door de Jan Menze van Diepen Stichting verstrekt.

 

Teksten

Bij de kunstwerken worden tekstkaarten geleverd. Twee algemene tekstborden ter inleiding op het thema van de expositie worden ingelijst meegeleverd.

 

Brochure

Een kleine brochure (12 pag.) met de titel Oranje-tekenen van herinnering is beschikbaar.

 

Ook is er een publicatie met veel kleurenafbeeldingen beschikbaar met de hoogtepunten uit deze Oranje-Nassau collectie