Reizende tentoonstelling van historische topografische kaarten.

Eeuwenlang al is de provincie Groningen in kaart gebracht. Soms als provincie op zich, vaak ook als deel van een groter gebied met o.a. Friesland, Drente en Oost-Friesland. Vooral uit de bloeitijd van de Nederlandse kartografie, de 17de eeuw, zijn fraaie kaarten bekend van Groningen. In de 18de eeuw was er weliswaar nog steeds een grote productie van kaarten, maar de kwaliteit lag vaak wat lager. Toch zijn er ook uit deze periode boeiende provinciekaarten bewaard gebleven.

 

t-538

De kaarten zijn interessant vanwege hun topografische gegevens, maar ook door de aantrekkelijke decoraties en ornamenten. Soms zijn het ware kunstwerken die al in hun ontstaanstijd door verzamelaars werden gekocht. Het inkleuren van de gedrukte kaarten was een apart vak: een “afzetter” (kaartkleurder) die zijn vak goed verstond kon een kaart aanzienlijk waardevoller maken.

 

In deze reizende tentoonstelling zijn 30 fraaie kaarten van de provincie Groningen te zien.

Ook zijn enkele oude plattegronden van de stad Groningen toegevoegd.

Alle kaarten zijn verzameld door Jan Menze van Diepen (1905-1994), die op dit gebied een unieke collectie bijeenbracht.

 

Benodigde ruimte

Omvang van tentoonstelling : 30 lijsten (circa 30 strekkende meter wandruimte).  In overleg kan de omvang van de tentoonstelling worden aangepast aan de beschikbare ruimte.

 

De bruiklenen mogen uitsluitend worden tentoongesteld in een ruimte die voldoet aan eisen van klimaat en veiligheid. Ook dient de belichting verantwoord te zijn.

 

Transport

De kunstwerken worden ingelijst en verpakt in luchtkussenfolie beschikbaar gesteld.

De kosten van transport zijn voor rekening van de bruikleennemer.

 

Verzekering

De bruikleennemer zorgt voor een all-risks verzekering voor transport en verblijf van de kunstwerken. Een lijst van verzekeringswaarden wordt door de Jan Menze van Diepen Stichting verstrekt.

 

Teksten

Bij de kunstwerken worden tekstkaarten geleverd. Twee algemene tekstborden ter inleiding op het thema van de expositie worden ingelijst meegeleverd.

 

Ook is er een publicatie met veel kleurenafbeeldingen beschikbaar met de hoogtepunten uit deze topografische collectie.